Aderton sökande till stadsdirektörstjänsten i Raseborg
Totalt 18 personer söker stadsdirektörstjänsten i Raseborg.

1. Ann-Sofie Thomas, politices magister, Esbo
2. Antti Patrikka, filosofie magister, Kajana
3. Eero Soinio, agronomi- och forstmagister, Lojo
4. Hannu Wuorela, filosofie magister, St. Karins
5. Risto Alaheikka, ekonomie magister, Torneå
6. Anders Nordström, politices magister, Raseborg
7. Maria Holmberg, merkonom, Raseborg
8. Niklas Andersson, Master of Natural Resources, Raseborg
9. Robert Nyman, magister i idrottsvetenskaper, Esbo
10. Timo Kiviaho, ekonomie magister, Helsingfors
11. Otto Ilmonen, politices magister, Pargas
12. Kalle Larsson, filosofie magister, Salo

Nya sökanden:
13. Maria Nyberg, filosofie magister, Raseborg
14. Peggy Falcken, ekonomie magister, Kyrkslätt
15. Matti Mäkelä, Varkaus
16. Veronica Hertzberg, politices magister, Helsingfors
17. Ragnar Lundqvist, teknologie licentiat, Lovisa
18. Carola Wikström, ekonomie magister, Helsingfors

Tilläggsuppgifter ger:
stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, tfn 040 519 2991.