Totalt 12 personer söker stadsdirektörstjänsten i Raseborg.
Dessa är

1. Ann-Sofie Thomas, politices magister, Esbo
2. Antti Patrikka, filosofie magister, Kajana
3. Eero Soinio, agronomi- och forstmagister, Lojo
4. Hannu Wuorela, filosofie magister, St. Karins
5. Risto Alaheikka, ekonomie magister, Torneå
6. Anders Nordström, politices magister, Raseborg
7. Maria Holmberg, merkonom, Raseborg
8. Niklas Andersson, Master of Natural Resources, Raseborg
9. Robert Nyman, magister i idrottsvetenskaper, Esbo
10. Timo Kiviaho, ekonomie magister, Helsingfors
11. Otto Ilmonen, politices magister, Pargas
12. Kalle Larsson, filosofie magister, Salo

Tilläggsuppgifter ger:
stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, tfn 040 519 2991.