Kulturnämnden delar årligen ut ett kulturpris åt en person, förening eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt har främjat stadens kulturliv och dess bild som kulturstad.
Kulturbyrån har i december annonserat om möjligheten att föreslå 2016 års kulturpristagare i Raseborg i tidningarna Västra Nyland och Etelä-Uusimaa. Motiverade skriftliga förslag kunde inlämnas till kulturbyrån till och med 26.12 2016. Kulturnämnden valde kulturpristagare på sitt möte den 7 mars 2017.
Kulturpriset utdelas på kulturtalkot i Sigurd Snåresalen i Ekenäs den 1 april 2017.
Sammanlagt inkom 31 förslag. En del av dem gällde samma person, förening eller organisation. De enskilda förslag som inte tidigare hade fått Raseborgs stads kulturpris var 15 st.

Till kulturpristagare 2016 valdes Jonathan Lutz.

Lutz föreslogs som pristagare av tre olika personer med följande motiveringar:
Jonathan har en lång karriär bakom sig som musiklärare på MBI där han undervisat i musik och lett flera körer. Utöver det har han gjort ett stort frivilligarbete där ha samlat ihop korister från trakten för långa turnéer till flera ställen i i Europa, Kina och USA.
Jonathan har också startat en liten grupp sångare, som åker runt till ålderdomshem, sjuka och ensamma, en gest som visar på omtanke och känsla för medmänskan. Utöver det har Jonathan olika projekt tillsammans med flyktingar.
Jonathan är mycket musikalisk, han spelar nästan vad som helst utan noter och otaliga är de vackra arrangemang som han gjort till körerna, i synnerhet i västra Nyland.
Jonathan förde också in en ny grej i musiklivet och det var ”de små cittrorna” ett litet instrument mest påminnande om en kantele. Jonathan och snickaren Alf Malm i Svartå byggde instrumenten, strängar och notblad tillkom och även Blandade kören uppträdde flera gånger med cittrorna, ensamma eller tillsammans med barn.

Kulturnämnden upplever att Jonathan Lutz’ verksamhet har präglats av stor flit, mångsidigt kunnande och många kontakter. Han är också ett manande exempel på integration i det finländska samhället.

Tilläggsuppgifter ger:

Jonathan Lutz, tfn 040 5166779