Framtidskartan är ett konstnärligtforskningsprojekt sammanlänkat med stadsplaneringsarbetet inom Raseborgs stad.

Genomkonstverkstäder inkluderas stadsborna, framförallt barn och unga, i allt större utsträckning i stadsplaneringen. Det här är en form av närdemokrati i kulturens tecken. Arbetet har utmynnat i en installation som visas på Karis bibliotek 7.3–31.5.2016.

Inom ramarna för projektet Framtidskartan har ett flertal arbetsverkstäder, där åsikter och tankar har samlats in om centrumområdet i Karis, ordnats.

Enligt konstnären Heidi Lunabba, som leder projektet, skapar man via verkstäderna ett kulturutbud som når bred publik, samtidigt som stadsborna, speciellt barn och unga, är med och tycker till om sin närmiljö.

Materialet i installationen härstammar från verkstäder med elever från Karis Billnäs Gymnasium, Karjaan Lukio och Karis
Högstadieskola samt det invånarmötet som ordnades
28.10 2015 kring stadsplanen för Karis centrum.

– Att gå igenom allt material har varit tidskrävande
men spännande. I installationen ser man tydligt vilka platser som väcker mest känslor, berättar Heidi Lunabba.

– Jag trivs i biblioteket, där finns böcker
och stämningen är trivsam, biblioteksbyggnaden är också speciell och tilltalande, säger en elev om biblioteket.

Biblioteket hör de facto till de platser som ungdomarna har mest positiva tankar om. Likaså finns det platser som inte upplevs som lika positiva.

– En plats där jag inte trivs är Karis busstation, den är verkligen trist och där rör sig många berusade personer, speciellt på fredag kvällar när man skall åka hem med bussen blir man ogärna och väntar där. Platsen är också annars riktigt ful, konstaterar en annan elev.

I planläggningens arbete hör att beakta medborgarnas åsikter. I Raseborg har detta vanligen gjorts via invånarmöten.
Framtidskartan är ett sätt att via konstverkstäder få mera bredd och djup i de åsikter som samlas in.

– Att nå större invånarkretsar, snappa upp deras visioner och drömmar är utmanande men lönsamt på sikt. Känslan du får efter att ha deltagit konkret i en stadsplaneprocess är värdefull, framhåller Simon Store, Raseborgs stads stadsplaneringsarkitekt.

I samband med installationen finns det möjlighet
att via en enkät lämna in åsikter och idéer. Under våren planeras nya konstverkstäder på biblioteket för den som vill delta i stadsplaneringsarbetet på ett mer omfattande sätt.

Representanter för medierna inbjuds till en rundvandring inför installationen på Karis bibliotek, Centralgatan 90-92 måndag 7.3.206 kl. 13.30.

Framtidskartan är ett samarbetsprojekt mellan konstnären
Heidi Lunabba, Raseborgs stadsplanering, kulturbyrån och
ungdomsbyrån samt Pro Artibus.

Närmare uppgifter ger:

Konstnär Heidi Lunabba, tfn 050 349
3029, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stadsplaneringsarkitekt Simon Store, Raseborgs
stad, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 019 289 3843