Raseborgs stad genomförde på hösten 2015 en personalenkät. Enkäten, som gjordes nu för sjätte året i rad, visar på det bästa resultatet någonsin under stadens existens.

Syftet med enkäten är att kartlägga personalens välmående och upplevelse av arbetet, samt att få en bild av olika brister och problem inom organisationen
– Enkäten genomförs årligen och resultaten används för att förbättra arbetsförhållanden och personalens välmående, berättar personalchef Johan Nylund.

– Resultatet redovisas på sektornivå, vilken är en tillräckligt grov nivå för att inte enskilda svar eller enskilda arbetsplatsers svar skall kunna identifieras.

Som arbetsgivare bör staden kunna garantera integritetsskyddet åt de som svarar på enkäten i enlighet med grundlagens 10 §, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, personuppgiftslagen, lagen om integritetsskydd i arbetslivet samt strafflagen 24 kap, 8 §.

Enligt personalchefen ger personalenkät 2015 vid handen att personalen blivit nöjdare för varje år som går.

– Detta är det bästa resultatet någonsin i stadens personalenkäter som har gjorts sedan år 2010.

Tilläggsuppgifter ger:
personalchef Johan Nylund, Raseborgs stad, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 019-289 2030.


pdf Personalenkätens resultat år 2015