UNICEF Finland har beviljat Barnvänlig kommun -erkännandet till städerna Raseborg, Tavastehus, Lahtis och Rovaniemi. Städerna har i två år förverkligat UNICEFs Barnvänlig kommun -modell. Målet för modellen är att främja exempelvis bedömningen av konsekvenserna för barn och barnens medverkan i beslutsfattandet.
– Synvinkeln om barnets rättigheter stannar ofta i skuggan av andra intressen eller ett kortsiktigt ekonomiskt resonemang. En orsak till detta är att konsekvenserna för barn bedöms bristfälligt, berättar Marja-Riitta Ketola, generalsekreterare för UNICEF Finland.

UNICEF önskar att barnvänliga arbetsmetoder blir vanligare.
– Förutom att barn och ungdomar blir hörda, är det viktigt att de olika nämnderna bedömer beslutens följder för barnen. Många kommuner har redan utvecklat modeller för att bedöma konsekvenserna för barnen, och UNICEF uppmuntrar Raseborg att utveckla sin modell, framhåller Ira Custódio, sakkunnig vid UNICEF.

UNICEF Finlands motiveringar för att bevilja erkännandet till Raseborg är de följande:
– Vi vill särskilt tacka för att Raseborg främjar delaktigheten för barn och ungdomar i olika åldrar. Exempelvis ungdomsfullmäktige har hörts vid beredningen av välfärdsplanen för barn och unga och den nya skejtparken har förverkligats uttryckligen på de ungas inititativ. Femteklassisterna kunde på den internationella barndagen samtala med stadsdirektören om Raseborgs barnvänlighet. Ju mångsidigare sätt man har för att höra barn och ungdomar, desto fler kan delta, säger Ira Custodió.

– Raseborgs stad var även under sitt första år som ny stad, år 2009, en s.k. UNICEF-stad. Arbetet med barnvänlig kommun tar sin utgångspunkt i att barn har rätt att höras i ärenden som berör dem. I fortsatt arbete betonas påverkningsmöjligheter, och att barn i alla åldrar har möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattandet, berättar rektor Maarit Hujanen som påminner att staden också har ett aktivt ungdomsfullmäktige.

– Ett lyckat exempel är den nya skejtparken som invigs fredag 11.12 i Karis. Barnen har medverkat i alla skeden. Samtidigt säkerställer vi att den blir en plats där användarna vill vara, det blir barnens skejtpark, säger ungdomssekreteraren Fredrika Åkerö.

Erkännandet från UNICEF är i kraft två år åt gången. Ett förnyande av det förutsätter att man fortsätter med utvecklingsarbetet.
– Barnens rättigheter blir inte färdiga på två år. För kommunerna är erkännandet såväl ett tack för utfört arbete som en förpliktelse att lägga ännu större vikt vid barnens synpunkter i fortsättningen, understryker Marja-Riitta Ketola.

Tavastehus fick erkännandet som första stad i Finland för två år sedan. Barnvänlig kommun baseras på FN:s konvention om barnets rättigheter och UNICEFs internationella Child Friendly Cities -modell. Målet för modellen är att se till att barnets rättigheter stärks i kommunens beslutsfattande och vid organisering av tjänster.

Tilläggsinformation:
Finlands UNICEF rf, Ira Custódio, sakkunnig tfn 050 591 8525, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Raseborgs stad, rektor, MBI Maarit Hujanen, tfn 019 289 2761, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Raseborgs stad, ungdomssekreterare Fredrika Åkerö, tfn 019 289 2738, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bilaga: Frågor och svar om barnvänlig kommun