Stadsstyrelsen gav vid mötet 5.10.2015 § 424 i uppdrag åt samarbetskommittén att inleda samarbetsförfarande med personalen i syfte att under år 2016 anpassa personalvolymen inom grundtrygghetssektorn och inom köksfunktionerna vid intern service med högst 40 årsverken.

Samarbetsförfarandet påbörjades 14.10.2015 och avslutades 17.11.2015 och omfattade totalt fem förhandlingstillfällen.

Stadsstyrelsen godkände igår 23.11.2015 förhandlingsresultatet.

Förhandlingens resultat omfattar 24 årsverken under 2016.
Av dessa 24 årsverken är:
- 3 omorganisering till andra arbetsuppgifter (inom missbrukarvården).
- 5 överlåtelse av rörelse (hela företagshälsovården).
- 16 uppsägningar inom äldreomsorgen (12 närvårdare och 4 vårdbiträden).

Arbetsgivaren drog i förhandlingen bort förslaget om minskningar av årsverken för köksfunktionerna inom intern service.

Arbetstagarparten omfattade inte förhandlingsresultatet till den del som gäller uppsägningar.


Mera information ger:

Arbetsgivarens representanter:
Stadsstyrelsens I vice ordförande Kukka-Maaria Luukkonen, tfn 0400 322 513
Personalchef Johan Nylund, tfn 019 289 2030
Koncernjurist Patricia Rehn, tfn 019 289 2003
Grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen, tfn 019 289 2214
Chef för omsorgstjänster, Kirsi Ala-Jaakkola, tfn 019 289 2220

Huvudförtroendemännen:
Mona Böhme, SuPer/KoHo r.f., tfn 019 289 2028
Jaana Falk-Enlund, JHL r.f., tfn 019 289 2026