Vad är det bästa i Raseborg? Rekommenderar du Raseborg som boningsort och varför? Hur kan vi berätta om staden så att den upplevs som en attraktiv ort för inflyttare? De här frågorna ställdes till invånare och sommarboende via stadens Facebook och Twitter maj-juni. Svaren var positiva, och återspeglas i en marknadsföringskampanj som inleds i mitten av juni 2015.

Raseborg kommer att synas i nationell TV-reklam på MTV3, i bioreklam i huvudstadsregionen samt i Sanomakoncernens och KSF Medias mobila medier i två etapper; 19.6-5.7 och 14-27.8. Kampanjen "Bygg bo i Raseborg" riktar sig till barnfamiljer och par, med andra ord unga vuxna, i åldern 30-40 år.

– Videofilmen som producerats för kampanjen presenterar två familjer i deras närmiljö i Raseborg. I videon berättar familjerna Javanainen och Palmén varför de valt Raseborg som bonings- och etableringsort samtidigt som stadens vackra vyer talar sitt eget språk, berättar Marie Sandberg, informatör vid Raseborgs stad.

På webbplatsen, www.raseborg.fi/bobra, kan intresserade bekanta sig med videon, familjerna, stadens service- och tomtutbud samt följa med en nyinflyttares syn på Raseborg. Julia Ingo eller Raaseporinainen upptäcker sin nya hemstad den här sommaren på Instagram @raaseporinainen.
– Potentiella inflyttare finns i huvudstadsområdet och därför riktas marknadsföringen till sådana mediekanaler där unga vuxna rör sig, säger Sandberg.

Kommentarer från invånare och sommarboende finns på webbplatsen likaså.
– Enligt invånararna är Raseborg en naturskön, havsnära, aktiv, mysig och trevlig samt barnvänlig stad i närheten av huvudstadsregionen.

Många kommuner har utmaningar med att locka nyinflyttare och i en ökad konkurrenssituation är det viktigt att Raseborg satsar på invånarmarknadsföring och berättar om vilka fördelarna är med att bo här. Det handlar om ett långsiktigt arbete där alla i staden har möjlighet att påverka rådande uppfattningar om hemkommunen Raseborg.
– Var och en av oss som berättar om staden kan förmedla en positiv eller en negativ bild av Raseborg. I slutändan är alla ortsbor ambassadörer för Raseborg, menar Sandberg.

Raseborgs stad har i dag cirka 29 000 invånare, varav 66 procent är svenskspråkiga och 31 procent är finskspråkiga. Närheten till huvudstadsregionen gör staden till en attraktiv inflyttningsort. Flyttströmmen från Helsingfors till andra städer runtomkring har tilltagit i takt med att boendekostnaderna har ökat i huvudstaden.
– Familjer väljer i dag boningsort bland annat utgående ifrån nivån på boendekostnader, arbetsmöjligheter samt tillgången till närservice som daghem och skola. Raseborg finns inom pendlingsområdet med bra trafikförbindelser både till Helsingfors och Åbo. Här kan du bo i stadsmiljö, mitt på landet eller vid havet. Närheten till naturen och trygghet i närmiljön är andra viktiga faktorer. Därtill satsar Raseborg på att vara en barnvänlig kommun.

Staden har som skärgårdskommun en stor andel sommarboende och fritidsboende - eller andrahandsboende.Totalt rör det sig om cirka 6 400 sommarbostäder.
– Arbete på distans och andra möjligheter till flexibilitet i livet har ökat och man söker sig bort från storstadens buller. Med hänsyn till det här har Raseborg en bra tävlingstriumf, konstaterar Sandberg.

Utöver marknadsföringssatsningar är konkreta handlingar för en bra boendemiljö a och o.
– Strategin som fullmäktige godkände år 2014 tar fasta på att staden erbjuder en god och trygg boendemiljö för barnfamiljer tack vare ett fungerande daghems- och skolnät. Samtidigt värnar staden om att förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet och -etablering för att trygga livskraften. Staden jobbar med samarbets- och utvecklingsprojekt för att utöka arbetsplatserna och den vägen ge staden ett gott rykte som potentiell etableringsort.

Filmmaterialet har producerats av New land pictures och finns på stadens webbplats www.raseborg.fi/bobra som långversion. Därtill läggs materialet ut på YouTube.

Närmare information ger:
Informatör Marie Sandberg, Raseborgs stad, tfn 019 289 2112 (anträffbar i första hand per e-post under v. 26 på grund av semester)