Ordenskommitteen vid Raseborgs stad har beslutat om att en sjunde förtjänstmedalj "Comitatus Rasenburgensis Sigillum" delas ut i år.
Raseborgsmedaljen 2015 får Torolf Grünn för goda gärningar staden till fromma. I fjorton års tid har Grünn verkat som ordförande för Ekenäs Konsertgarantiförening. Under hans ledning har föreningen erbjudit 6-7 högklassiga konserter varje år och arrangerat konsertresor. Han har varit en aktiv medarrangör i Ekenäs Sommarkonserter och personligen deltagit i de praktiska arrangemangen.
Hans engagemang började redan innan staden grundades, men har fortsatt lika aktivt under hela Raseborgs sex första levnadsår.

Förtjänstmedaljen överräcktes av stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, stadsdirektör Mårten Johansson samt ordenskommitteens ordförande Henrik Lindholm onsdag 27.5.2015.

Enligt utdelningsprinciperna för medaljen kan förslag till mottagare göras av endera stadsdirektören, stadsfullmäktiges ordförande eller stadsstyrelsens ordförande. Vid bedömningen av den insats som ligger till grund för medaljförslaget ska betydelse, kvalitet, omfattning och varaktighet av insatserna sammanvägas. Beslutet görs av ordenskommitteen.

Samtidigt överräcktes fyra hederstecken förlänade av Republikens president på självständighetsdagen i fjol. Musikpedagog Monica Henriksson har tilldelats medaljen av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden, lektor Kenneth Karlsson medaljen av I klass med guldkors av Finlands Vita ros orden, miljöchef Gustav Munsterhjelm förtjänstkorset av Finlands Lejons orden och dagvårdschef Märta Wikström förtjänstkorset av Finlands Lejons orden.