Riksdagsvalet 2015 i Raseborg

Raseborgs stad 019-289 2000 (växel) www.raseborg.fi

I Finland förrättas riksdagsval vart fjärde år.
Röstberättigad är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen fyller 18 år.
Rösträtten förloras endast om man förlorar sitt finska medborgarskap.
Finska medborgare som är stadigvarande bosatta utomlands har rätt att rösta i riksdagsvalet, även de som har dubbelt medborgarskap. Till riksdagen utses 200 riksdagsledamöter.

Allmän information finns på justitieministeriets sidor.
Justitieministeriets servicenummer för väljaren 0800 9 4771 (info om förhandsröstningsställenas adresser och öppettider/råd om röstning)

Raseborgs stad önskar att alla använder sin röst i valet!

Centralvalnämnden i Raseborg:
Berndt Holmström, ordförande
Jouni Stordell, vice ordförande
Ledamöter: Anneli Furstenborg, Maria Holmberg, Maj-Britt Lönnqvist
Föredragande: Thomas Flemmich, stadssekreterare tfn 019 289 2100, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sekreterare: Anja Qvarnström, kanslisekreterare, sköter praktiska uppgifter i anslutning till Raseborgs stads centralvalnämnd. Du når henne per tfn 019 289 2108, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kungörelse om riksdagsvalet 2015

Valnämnder och valbestyrelser

Röstning på valdagen söndag 19.4.2015

Förhandsröstning i hemlandet 8-14.4.2015

Hemmaröstning under vissa förutsättningar/anmälan senast 7.4.2015 kl. 16

Anstaltröstning (verksamhetsenheter inom socialvården som utgör förhandsröstningsställe vid val)

Valreklam och ställningar

Information om rösträtt och förhandsröstning utomlands beskrivs närmare på justitieministeriets valwebbplats.
Du kan förhandsrösta på vilket som helst allmänt förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands, men på valdagen bara på det röstningsställe som anges på meddelandekortet, som skickats hem.