Valresultatet i kommunalvalet i Raseborg fastställdes 31.10.2012. Du får namnen på alla invalda och deras ersättare här: Invalda och ersättare 2012.

Stadsfullmäktige består av 43 medlemmar och deras ersättare. Mandatperioden är 2013-2016. De valda fullmäktigeledamöterna och deras ersättare finns också till påseende på stadens officiella anslagstavla, biblioteken, biblioteksbussen och Karis Front Office i Fokus samt på stadens hemsidor www.raseborg.fi under Kommunalvalet 2012.