Valdeltagandet i Raseborg var 61,8%. Antalet röstberättigade var 22 873

 

Justitieministeriets sidor

Kommunförbundets valsidor

Blankett för förtroendevaldas grunduppgifter