Det finns information om hur man som medborgare kan påverka på sidor som upprätthålls av justitieministeriet.

Demokrati.fi erbjuder information om den finländska demokratin och olika sätt att påverka som medborgare både på kommunal och statlig nivå.

Dinasikt.fi är statsförvaltningens diskussionsforum, där ministerierna vill höra vad medborgarna tycker om olika frågor.

Medborgarinitiativ.fi är en nättjänst för framläggande av medborgarinitiativ, där du kan understöda och följa med medborgarinitiativ.

Invånarinitiativ.fi är en nättjänst för invånarinitiativ till kommunala beslutsfattare och för att stödja och följa med initiativ av andra kommuninvånare. Raseborg har anslutit sig till tjänsten. För mer information se Invånarinitiativ.

Suomi.fi är den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgarna. På sidorna finns olika tjänster som berör skötseln av ärenden och blanketter, information om tjänsterna, lagar samt nyheter från den offentliga förvaltningen. Suomi.fi:s servicekarta över positions- och kontaktuppgifter inom den offentliga förvaltningen är en del av portalen. Även Medborgarkontot har anslutits till portalen Suomi.fi.