Trädgårdslotterna hyrs ut av parkenheten i:

Ekenäs; grönområdet intill Kjellinsvägen.

Karis; grönområdet intill Strömkarlsgränd.

 

Trädgårdslotterna kan variera i storlek från 50-200 m². Avgift: 0,45€/m2. 

 

pdf Allmäna regler för trädgårdslotterna i Raseborg  

 

Reservering av trädgårdslotter tas emot av parkenheten.