Knipan
Skogsängsgölen Padva

 

På badstränderna finns det tillgång till badhytter och utedass. Kläder och annan utrustning förvaras på eget ansvar. Badstränderna städas och underhålls under sommaren. Badvattenkvaliteten kontrolleras regelbundet (15.6-31.8).

icon Raseborgs allmänna badstränder

Printa ut strandkarta 

icon Säkerhetsinstruktioner för badstränder

Badvattenresultat

pdf Badvattenresultat - Uimavesitulokset 2018

Hälsoinspektörerna informerar www.symi.fi

 

Badvattenprofiler

Raseborgs stad har upprättat badvattenprofiler för stadens fyra EU-badstränder. Badvattenprofilen innehåller information om badstranden, badvattenkvaliteten samt en utvärdering om yttre faktorer som kan påverka badvattenkvaliteten. Badvattenprofilens uppgift är att informera besökarna, samt fungera som ett hjälpmedel för badstrandens upprätthållare och övervakande myndighet. 

icon Badvattenprofil för KNIPAN (3.76 MB)

 icon Badvattenprofil för CAMPINGEN (4.66 MB)

icon Badvattenprofil för SVEDJA (6.09 MB)

icon Badvattenprofil för GUMNÄS (1.66 MB)