Den nya lekparken i Svartå finns i en lummig omgivning intill Svartå badstrand.
Parkeringen på området är ny och likaså bron som leder till parken. Här ska barnen i Svartå framöver leka och ha roligt. Parken invigs 17.6.2017 kl. 15.15.

- Det här är ett samarbetsprojekt med Svartå byaförening, Folkhälsan i Svartå och lokala krafter, berättar den ansvariga parkchefen Joakim Mäkelä vid Raseborgs stad.

Ett invånarinitiativ kom till staden år 2015 där Svartåborna önskade en ny lekparken invid stranden.

- Tekniska nämnden godkände hösten 2016 en omdisponering av anslag för lekparken. Planläggningen justerades på området och byggnadstillsynen beviljade nödvändiga lov.
Byaföreningen valde platsen för den nya parken och deltog med 6 500 euro. Projektet började rulla genast därpå, tillägger Mäkelä.

Byggstilen är naturenlig och man har bl.a. velat bevara växtligheten. I parken hittar man svampar och djur, som hör till naturen.

Glädjande är att barnen i Svartå deltagit i planeringsprocessen och valt utrustningen till parken då staden är barnvänlig kommun.
- Barnens favorit är den traditionella trädgårdsgungan, inte den moderna versionen, konstaterar Mäkelä.
Det är även barnen som namnger parken vid invigningen 17.6.

En ny båtbrygga med tio båtplatser finns ett stycke ifrån badstranden invid Svartån. Båtplatserna disponeras av tekniska centralen.
Enligt Mäkelä är området mera besökarvänligt efter ändringsarbetena.
- Du kan vistas med familjen här, paddla eller ta en båttur, och så ligger Svartå bruk på gångsavstånd.