Fiskars lekpark Bäljars lekpark Stallörens lekpark Parkour-Bulevarden

           

Parkenheten underhåller följande lekparker samt ser till att de fyller dagens säkerhetskrav:

pdf Lekparker i Raseborg 

               
Ekenäs

Bergviksvägen  N 59° 57.6601'  E 23° 27.8447'  
Domherregränd N 59° 59.8817'  E 23° 30.9388'  
Kaptensvägen N 59° 59.0238'  E 23° 24.1402'  
Båssabölevägen  N 59° 57.5729'  E 23° 28.2954'  
Langansbölevägen N 59° 59.5720'  E 23° 30.7892'  
Linneavägen N 59° 58.3295'  E 23° 27.4068'  
Minkgränd N 59° 59.4865'  E 23° 26.2080'  
Pehr sommars gata N 59° 58.8443'  E 23° 26.7370'  
Rusthållsvägen N 59° 59.7775'  E 23° 25.6778'  
Rönnvägen N 59° 58.2722'  E 23° 27.6952'  
Sidensvansvägen N 59° 59.9100'  E 23° 31.1454'  
Skepparträdgården N 59° 58.3928'  E 23° 26.4099'  
Skepplandavägen N 59° 59.2729'  E 23° 25.1607'  
Stallörens lekpark N 59° 58.5634'  E 23° 25.9249'  
Stenbackavägen N 59° 58.5636'  E 23° 23.3342'  
Storsvängen N 59° 59.9081'  E 23° 24.8550'  
Fågelsången  N 59° 58.2540' / E 23° 28.2453'                     
          
Karis

Bäljarslekpark N 60° 3.3093'  E 23° 38.4157'  
Bulevarden N 60° 4.3873'  E 23° 39.5828'  
Centralgatan N 60° 4.3134' E 23° 40.3793'  
Dönsbyvägen N 60° 4.7739'  E 23° 40.6161'  
Ekenäsvägen N 60° 4.1663'  E 23° 40.4080'  
Johannesgatan N 60° 4.9000'  E 23° 41.8707'  
Läppgatan   N 60° 3.5424'  E 23° 39.2409'  
Ryttaregatan N 60° 4.5722'  E 23° 41.2186'  
Tallmovägen N 60° 4.3808'  E 23° 41.3634'  
           
Billnäs

Åsändavägen N 60° 4.7131'  E 23° 38.1678'                         
           
Bromarv 

Rusthållsåsen N 59° 58.8049'  E 23° 1.5585'  
           
Pojo

Gamla åbovägen N 60° 5.7567'  E 23° 31.4615'  
Tallbackavägen N 60° 5.7567'  E 23° 31.4615'  
           
Fiskars

Åkerraden N 60° 7.8343'  E 23° 32.7242'                                
           
Svartå

Tallåsvägen N 60° 8.3427'  E 23° 52.4682'  
Hållsnäsvägen N 60° 9.152' E 23° 50.130' 

           
Tenala

Komunalhusvägen N 60° 3.6873'  E 23° 17.6871'  
Vikstrandsvägen N 60° 3.8732'  E 23° 15.5682'    

           
Skåldö

Sommarövägen N 59° 53.9276' E 23° 25.0950'