Allmänt nödnummer: 112

Polisen: 0295 430 281 (växel)

Raseborgs stad: 019 289 2000

Giftinformationscentralen: 0800 147 111 

Strålsäkerhetscentralen: 09 759 881

Raseborgs Vatten

  • Ekenäsområdet: 0400 427 008
  • Karis och Pojoområdet: 044 744 6700

Ekenäs Energi 019 246 2040

Karttjänst

Jour

Från och med 2.11.2015 finns endast en jourmottagning i Raseborg. Den finns på Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9.

Jourvård innebär omedelbar bedömning och vård av plötsligt insjuknande, skada eller försämring av en kronisk sjukdom. Det är en sådan situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.

Är du livshotande sjuk, ring 112!
Är situationen akut men inte livshotande, ring 019-289 3300.
Vid icke akuta ärenden, ring tfn 019-289 3000, vardagar kl. 8-16.

Läs mer om jouren här http://www.raseborg.fi/forsta-sidan/10911-akut-sjuk-i-raseborg

 

Socialjour

Vardagskvällar och –nätter samt veckoslut och helger på det allmänna nödnumret 112
Måndag-torsdag kl. 16.00-8.00, fredagar fr.o.m. kl. 16.00 till måndag morgon kl. 8.00 samt
under helger.

Tandläkarjour

Information om veckosluts och helgjour fås på tel nr (019) 289 3162 (telefonsvarare)

Jourhavande veterinärer 

För aktuell information kontakta Sydspetsens miljöhälsa som handhar regionens veterinärvård på adressen www.symi.fi.