Vi består av två team:

  • Mobila teamet dvs. hjälp fås på kort varsel, kontakta oss på telefonnummer: 019-289 2395, måndag-fredag kl: 8-16, Sjukhusgränd 3, Ekenäs.
    Vi börjar med kartläggning av situationer. Avbrottsvård på mottagningen eller i det egna hemmet möjligt. Avbrottsvården innefattar en personlig plan just för dig, som vill få stopp på missbruket. Vi hjälper också med sociala ärenden.
  • Tidsbeställningsteam/A-kliniken för icke brådskande ärenden                                       

Övriga tider, kontakta samjouren tfn: 019-289 3300

Missbrukarvården erbjuder individuella samtal (också för anhöriga), familjesamtal, akupunktur, nätverksarbete, vårdhänvisningar och körkortsuppföljningar. Vi gör hembesök vid behov.

Vi står till tjänst med skolning, handledning och konsultation i frågor gällande missbruksproblematik.

Personalen består av ett mångprofessionellt team: servicekoordinator, läkare, sjukskötare, missbrukarhandledare, missbrukarterapeuter, socialterapeut och socialhandledare. 

VI HAR EN ÖPPEN GRUPP (KAMRATSTÖD) MÅNDAG OCH FREDAG 9:00-12:00

VI HAR EN ÖPPEN AKUPUNKTUR GRUPP TISDAG OCH FREDAG KLO 13:00-14:00 – ALLA VÄLKOMNA!

Ta gärna kontakt om ni funderar på något!

Mer information ges även i servicekartan för mental- och missbrukarvården som finns här.