Här finns en artlista med de arter som hittades i Havsmanualens kartering.

pdf Artlista - Lajien luettelo