Naturskyddsområdena ökar naturens mångsidighet i kommunen och ger en rad hotade arter möjlighet att hitta livsmiljöer.

 

En markägare kan ansöka om att ett naturskyddsområde inrättas på hans mark. NTM-centralen fattar beslutet om att området ska fredas.

 

Naturskyddsminnesmärken fredas på ägarens initiativ genom beslut av Raseborgs miljö- och bygnadsnämnd. 

 

Kontaktperson:

miljöinspektör Aapo Ahola

 

 

Läs mer om naturskydd


Naturskyddsområden i Raseborg

Hagen, Ramsholmen och Högholmen, Excursionsgiude

 

Natura 2000-områden i Raseborg

Bölsviken - Stormossen

Harpar Storträsket och Lillträsket

Kiskonjoen vesistö (pääosin Perniö /Lounais-Suomen
ympäristökeskus)

Sjöplatån i Pojo - Kisko 

Svinberget - Lagerholmen

 

De skyddsvärda marina områdena i Ekenäs och Hangö skärgård och Pojoviken (även i Hangö och Ingå)

Tapelsåsen - Lindöviken - Heimlax

Områdena kring Lojo sjö (även i Lojo)

Våtmarkerna kring Långån

Läppträsket                  

Svartån

Tulijärvi - Makubergen (även i Lojo)

Svarvarsmossen (även i Ingå)

Svartån

Sjöplatån i Pojo - Kisko 

De skyddsvärda marina områdena i Ekenäs och Hangö skärgård och Pojoviken (även i Hangö och Ingå)

Tomasbölebäcken

 

Läs mer om Natura 2000-områden 

 


Finlands första Landskapsvårdsområde, Skärlandet, finns i Raseborg

 

Skärlandet invigdes som Finlands första landskapsvårdsområde sommaren 2007. I landskapsvårdsområdet möts två speciellt värdefulla naturtyper. Kring de biologiskt värdefulla fladaområdena har betesmiljöer uppstått med rötter i 1500-talet.