Muddring av ett vattenområde när mängden muddermassa överstiger 500 m3 kräver alltid regionförvaltningsverkets tillstånd.

Muddring av mindre än 500 m3 ska anmälas till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

 

Mer information om muddring och blankett för anmälan om muddring

Informera grannar och vattenägare om du planerar att muddra. Observera att en muddring kan försämra vattenkvaliteten även på längre sikt! Undvik att muddra under fåglarnas häckningstid och under högsommaren.

 

 


Kontaktperson:
miljöinspektör Aapo Ahola