Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). Miljötillstånd söks t.ex. för fabriker, anläggningar, bensinstationer och större djurstallar innan verksamheten påbörjas eller om verksamheten väsentligt förändras.


Behovet av miljötillstånd finns definierat i miljöskyddslagen (527/2014) och miljöskyddsförordningen (713/2014).


Miljö- och byggnadsnämnden är den myndighet som behandlar miljötillstånd i Raseborg. Tillståndsmyndighet för större anläggningar är Södra Finlands regionförvaltningsverk.


Blanketter för ansökan om miljötillstånd.

Registrering av verksamhet till registret för miljövårdsinformation (asfaltstationer, små energianläggningar, bränslestationer).

 


Kontaktperson:
miljöinspektör, enhetschef Maria Eriksson