För att ta marksubstans så som sten, grus, sand, lera och mull behövs ett marktäktstillstånd. Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om marktäktstillstånd och fungerar som övervakande myndighet.


Ansökan om marktäktstillstånd

Plan för hantering av utvinningsavfall (i täktverksamhet)

 

pdf marktäktstaxa 2017

 

 

Marktäkt för husbehov

Tillstånd behövs inte, om man tar marksubstanser bara för eget behov.

En anmälan om täktplatsens läge och täktens uppskattade omfattning skall lämnas in till Miljöbyrån, då man har tagit eller planerar att ta mer är 500 fasta kubikmeter marksubstanser.

Anmälan om täktverksamhet till husbehov.

 

Kontaktpersoner:

tf. miljöinspektör Cynthia Moed-Ring
miljöinspektör Aapo Ahola