Elda på rätt sätt

Miljöbyrån vill påminna användare av eldstäder om rätt förbränningssätt.

Vedeldning är ett bra uppvärmningssätt, fel brännteknik ger dock upphov till betydande partikelutsläpp och en lokal försämring av luftkvaliteten med därtill hörande trivsel- och hälsoolägenheter.

 

 

 

Luftkvaliteten i Nyland

HRM (Helsingforsregionens miljötjänster) följer luftkvaliteten i Nyland vid Lojo mätstation.

Därtill görs övriga mätningar och undersökningar.