Anmälan om lagring av gödsel i stack bör göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten.

 

- Lagring i stack ersätter inte gödselstaden.

- Att lagra i stack är möjligt bara av arbetstekniska skäl.

- Med lagring i stack avses att mängden gödsel som lagras åtminstone är så stor att den kommer att spridas på en hektar.


Anmälningblankett för lagring av gödsel i stack och mer information

 


Kontaktperson:
miljöinspektör Jouni Stordell

 

 

 

Exempel på felaktig förvaring av gödsel.