På område med fastställd detaljplan (stadsplan, strandplan) eller på område där åtgärdsförbud gäller skall tillstånd sökas för grävning, sprängning och utfyllning.

Dikning som inte kräver tillstånd ska anmälas till Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen).

Mera information om tillstånd enligt vattenlagen hittas här.

 

 

Kontaktperson:
tf. miljöinspektör Cynthia Moed-Ring