Tillfällig verksamhet som förorsakar buller eller skakningar så som pålningsarbeten, utomhuskonserter eller motorsportsevenemang, skall anmälas till den kommunala miljövårdsmyndigheten.


Mer info om buller och blankett för bulleranmälan

 

Kontaktperson:

tf. miljöinspektör Cynthia Moed-Ring