Raseborgsvägen 37 (M-huset på Ekåsens område), 10600 Ekenäs

 

Pia Andersson, psyk. sjukskötare
tfn 019-289 3150

 

Lisbet Granqvist, psyk. sjukskötare
tfn 019-289  3154

 

Johanna Degerlund, mentalvårdare
tfn 019-289 3151

 

Carl-Johan Forsten, mentalvårdare
tfn 019-289 3238

 

Gunilla Olenius, vårdbiträde 
tfn 019-289 3153

 

Rehabcenters verksamhet betjänar Raseborgsbor som är i behov av psykiatrisk rehabilitering. Vården utgår från klienternas individuella behov och består av dag- och gruppaktiviteter, social träning, upprätthållande av ADL-funktioner både individuellt och i grupp, hembesök, individuella stödande samtal, uppföljning av medicinering, hjälp vid medicindelning, förnyande av recept samt injektionsmedicinering. Dessutom ordnas utfärder, simhallsbesök mm. Rehabcenter har samarbete med bl.a. Vård i hemmet, Seniorrådgivningen, missbrukarvården, socialvården och sysselsättningsavdelningens Tamfix-enhet.

Gruppverksamheten är planerad för personer under 65 år tre dagar per vecka och för seniorer två dagar per vecka. Hembesök och individuella samtal enligt överenskommelse.