Fontana: www.klubbhusfontana.fi
Kaippari: www.kaippari.fi
Barnavårdsföreningen: www.bvif.fi/sv/start
Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund r.f http://www.fspc.fi
Mielenterveyden keskusliitto: www.mtkl.fi
Stödförening för närstående till missbrukare r.f.: http://www.stodfornarstaende.fi/