Mentalvårdsenheten

Vuxenteamet

Vuxenteamet är uppdelat i två team; Ekenäs samt Karis-Pojo området. Vuxenteamet består av tre psykologer, fyra specialsjukskötare i psykiatri, en socialarbetare och två psykiatrer (båda 1 dag i veckan).

Till enheten kan man vända sig vid olika slag av kriser, psykiska problem samt för utredningar. Remiss behövs inte. Tid till psykiater fås via teamet.

Vuxenmottagningen har ett nära samarbete med HVC samt vid behov med A-kliniken, socialkansliet och specialsjukvården. 

 

Rehabcenter

Rehabcenters verksamhet består av stöd och rehabilitering för personer med psykisk ohälsa, gruppverksamhet för vuxna i alla åldrar, kartläggning av vårdbehov, individuella stödande samtal samt hembesök. Inom Rehabcenter finns två specialsjukskötare i psykiatri, två närvårdare och ett vårdbiträde.

Gruppverksamheten är planerad för personer under 65 år tre dagar per vecka och för seniorer två dagar per vecka. Hembesök och individuella samtal enligt överenskommelse.

 

Barn- och ungdomsteamet

Även barn och ungdomsteamet är uppdelat i två team; Ekenäs samt Karis-Pojo området. Barn- och ungdomsteamet består av sex psykologer och två familjeterapeuter. Barn- och ungdomsteamet betjänar barn, unga och deras familjer. Remiss behövs inte.

Kontakt till barn- och ungdomsteamet kan tas i frågor som gäller barns och ungas utveckling och mående, skolpsykologiskt arbete, föräldrastöd, uppfostringsfrågor m.m. Våra familjeterapeuter erbjuder familjerådgivning samt familje- och parterapi. 

Enhetens psykologer har alla ett eget ansvarsområde med rådgivningar, daghem och skolor.

 

För mer information: Servicekarta för mental- och missbrukarvården

Information om eRecept