Stadsdirektörens vlogg 01/2018

I årets första vlogg berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om stadens ekonomiska situation och hur arbetet med strategin framskrider.