Stadsdirektörens vlogg 03/2018, julhälsning

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist önskar god jul och gott nytt år 2019 samt välkomnar invånarna att bekanta sig med nya stadshuset 17.1.2019.