Vloggar

Stadsdirektörens vlogg 03/2018, julhälsning

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist önskar god jul och gott nytt år 2019 samt välkomnar invånarna att bekanta sig med nya stadshuset 17.1.2019.

Stadsdirektörens vlogg 02/2018

Stadsdirektörens vlogg från småbåtshamnen i Bromarv.
I årets andra vlogg berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om de tre stora projekt som staden har på gång just nu, samt hur arbetet med den nya godkända strategin för åren 2018-2021 fortsätter.

Stadsdirektörens vlogg 01/2018

I årets första vlogg berättar stadsdirektör Ragnar Lundqvist om stadens ekonomiska situation och hur arbetet med strategin framskrider.