Stadsfullmäktiges möte 17.4.2018

Bland ärendena:
* Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten, utredning om utökat samarbete eller samgång/budgetändring
* Val av social- och hälsovårdsdirektör
* Motion gällande avgiftsfri småbarnspedagogik i Raseborg/Kvarnström m. fl.

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.