Stadsfullmäktiges möte 10.12.2018

Bland ärendena:
* Budget 2019, ekonomiplan 2019-2021

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.