Stadsfullmäktiges möte 12.11.2018

Bland ärendena:
* Rapporter kvartal III / 2018
* Inkomstskattesatsen 2019
* Fastighetsskattesatsen 2019

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.