Stadsfullmäktiges möte 22.10.2018

Ärenden som behandlades:
89 Begäran om budgetändring / Driftsbudgeten, fastighetsförsäljning
90 Ändring av anslag, överföring av investeringsanslag för Bromarvs skärgårdshamn och Småbåtshamnarna
91 Utvärderingsberättelse 2017 / Genmäle / Tekniska sektorn - Tekniska nämnden
92 Utvärderingsberättelse 2017 / Genmäle / Tekniska sektorn - Miljö- och byggnadsnämnden
93 Utvärderingsberättelse 2017/Bildningsnämndens genmäle
94 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Öhman
95 Val av revisionsnämnd 2017 - 2021/val av ny medlem
96 Försäljning av affärsverket Raseborgs Vatten till Ekenäs Energi Ab
97 Motion "Jag lämnades inte ensam"/Baarman m.fl.
98 Motion för ordnande av symptomenkät i skolorna/Sointukangas mfl.

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.