Stadsfullmäktiges möte 24.9.2018

Ärenden som behandlades:
63 Halvårsrapporter 2018, koncernbolag
64 Halvårsrapportering 1.1-30.6.2018
65 Anhållan om budgetändring - Investeringsanslaget för sprinklers Tenala servicehem
66 Försäljning av affärsverket Raseborgs Vatten till Ekenäs Energi Ab
67 Westeråsa stiftelse, anhållan om fortsatt proprieborgen
68 Utvärderingsberättelse 2017/genmäle/stadsstyrelsen
69 Utvärderingsberättelse 2017, social- och hälsovårdsnämndens genmäle
70 Utvärderingsberättelse 2017 / Bemötande, tekniska sektorn - Planläggningsnämnden
71 Val av medlemmar till Nylands avfallsnämnd/val av viceordförande
72 Val av medlemmar till Västra Nylands avfallsnämnd 2017 - 2021/val av ny medlem och viceordförande/självrättelse
73 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Salonen
74 Val av bildningsnämndens finskspråkiga sektion 2017 - 2021/val av ny medlem
75 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/Ojamo
76 Val av revisionsnämnd 2017 - 2021/val av ny medlem
77 Uppdatering av det markpolitiska programmet
78 Motion gällande utfärdande av miljöskyddsföreskrifter/Gröna fullmäktigegruppen
79 Motion gällande solpaneler i Raseborg/Mikael Nylund mfl.
80 Motion gällande de papperslösas situation/Kvarnström m.fl.
81 Motion gällande granskning av stadens organisation och verkställande av förvaltningsstadgan/Samlingspartistiska fullmäktigegruppen
82 Motion om att öka antalet serviceboendeplatser /Samlingspartistiska fullmäktigegruppen

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.