Stadsfullmäktiges möte 4.6.2018

Bland ärendena:
* Anhållan om budgetändring - Företagshälsovården
* Stadens strategiarbete 2017
* Val av bildningsdirektör

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.