Stadsfullmäktiges möte 14.5.2018

Bland ärendena:
* Bokslut/Verksamhetsberättelse för Raseborgs stad år 2017
* Utvärderingsberättelse 2017
* Personalbokslut 2017
* Rapport kvartal I, 1.1 - 31.3.2018
* Uppdatering av åtgärdsprogrammet Raseborg 2020
* Uppdatering av byggnadsordningen / Godkännande

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.