Bekanta dig med Raseborgs stad som arbetsgivare via videofilmen som beskriver läkarens och hälsovårdspersonalens vardag i arbetet på hälsocentralen. I den andra filmen berättar anställda om sitt arbete inom Raseborgs stad.

Filmer: New land Pictures.