Sommarjobbssedeln är Raseborgs stads stöd till alla ungdomar födda år 2002 i staden. Ungdomarna kan med hjälp av sommarjobbssedeln söka jobb i företag, föreningar, organisationer, klubbar, stiftelser och församlingar (arbetsgivaren måste ha FO-nummer). Med sedeln går det inte att söka jobb hos Raseborgs stad.

1. Vem som kan få en sommarjobbssedel
- Sommarjobbssedeln ges 2018 till alla raseborgsungdomar som är födda år 2002. Varje ungdom får en personlig sedel av staden.
- En ungdom kan använda sig av sedeln endast en gång. Sedeln är alltid personlig, den kan inte överlåtas till någon annan. Värdet på sedeln kan inte heller uppdelas på något annat sätt, utan stödet kan endast utbetalas till en (1) arbetsgivare.

2. Arbetsgivare som kan använda sig av en sommarjobbssedel
- Arbetsgivaren kan vara ett företag, förening eller annan, men måste ha ett FO-nummer. Privatpersoner eller enskilda hushåll kan inte fungera som arbetsgivare.
- Arbetsgivaren kan inte använda sommarjobbssedeln och samtidigt lyfta andra stöd för samma anställning.

3. Lön och arbetstid
- Stödet som betalas är max 400 € , dock högst hälften av den bruttolön som betalas åt ungdomen.
- Arbetsgivaren betalar lön och arbetsgivaravgifter.
- Arbetstiden bör vara minst en månads heltidsarbete eller motsvarande total arbetstid under en längre period. D.v.s. det kan också vara deltidsarbete men måste totalt omfatta minst 150 timmar.
- Anställningsförhållandet bör infalla någon gång under perioden 1.6-31.8.2018.

4. Hur arbetsgivaren söker stödet av staden
- Ansökan om att få stödet från staden bör inkomma senast 31.10.2018 till: Raseborgs stad, Sysselsättningstjänster, Bangatan 61, 10300 Karis. Märk kuvertet "Sommarjobbssedel".
- I ansökan bör finnas:
A. Den anställda ungdomens sommarjobbssedel
B. Kopia på arbetsavtalet
C. En redogörelse över den förverkligade arbetstiden
D. Ett officiellt kvitto på att lönen har betalats. (t.ex. utskrift från nätbanken)
E. Uppgifter om arbetsgivarens namn, adress, bankkontonummer, FO-nummer och kontaktperson

Frågor om sommarjobbssedeln kan ställas till
Tfn: 019 289 2258 
E-post: 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.