Raseborgs stads tekniska sektor lediganslår följande tjänst: tjänsten som Chef för administrativa tjänster, avdelningen för administrativa tjänster för tekniska sektorn

Chefen för administrativa tjänsterna på tekniska sektorn fungerar som avdelningschef för administrativa avdelningen, första placeringsorten är stadshuset i Ekenäs. Ifrågavarande tjänst besätts tillsvidare.
För tjänsten tillämpas prövotid. Den som blir vald ska presentera ett godtagbart hälsointyg för lämplighet till uppgiften.

 

Tjänsteuppgifter
Tjänsten som chef för administrativa tjänster omfattar bland annat följande verksamheter; helhetsansvar för tekniska sektorns administrativa tjänster, uppföljning och rapporteringen av sektorns verksamheter samt dess ekonomi, controllerfunktionen, ekonomisk koordineringen och rapportering av investeringarna, administrationen av stadens fordonspark, uppföljning och koordinering av verksamhetens interna fakturering och hyror, räddningsverket som avtalsbaserad verksamhet, kundservice och övrig verksamhet som ansluter till verksamhetens administration och ledning. Administrativa uppgifter inom småbåtshamnsverksamheten samt upplåtande av områden för evenemang ingår i uppgifterna.

Behörighetskrav för tjänsten
Behörighetskrav för tjänsten är minst lämplig examen på högskolenivå.
Erfarenhet inom branschen ’ekonomi, rapportering’ samt erfarenhet av kommunal förvaltning krävs i uppgiften.
Den sökande skall ha utmärkta kunskaper i det ena respektive goda kunskaper i det andra inhemska språket.

Vi värdesätter
I uppgiften krävs förmåga att uppmuntra och inspirera samt organisationsförmåga. Personen bör ha förmåga att se möjligheter i förändringar och utveckling inom sitt ansvarsområde och arbeta bra med medarbetare och kunder samt relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt.

Lönen för tjänsten (befintlig tjänst) fastslås i enlighet med arbetsvärdering för tekniska sektorn eller AKTA.

Avdelningschefen för administrativa tjänsters förman är tekniska direktören.

Ansökan med bilagor bör inlämnas via e-post eller till adressen nedan senast 15.4.2019 kl 16.00.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

eller

Raseborgs stad/Tekniska direktören
Raseborgsvägen 37 (stadshuset)
10 650 Ekenäs

Tilläggsuppgifter ger tekniska direktören Jan Gröndahl, (jan.grondahl (at) raseborg.fi eller tel. 019-289 2250).