Raseborgs stads tekniska central inbegär anbud på arbetsmaskiner och transporttjänster för perioden 1.4.2017 - 31.3.2020 med möjlighet till ett optionsår.

Anbudsförfrågan gäller upphyrning av grävmaskiner, hjullastare och lastbilar för stadens jordbyggnadsarbeten.

Anbudshandlingar erhålls från Tekniska kansliet, Elin Kurcksgatan 11, Karis, tel 019 289 2523 eller per e-post soile.makinen(at)raseborg.fi.
Anbudstiden går ut 3.1.2017 kl.12.00.

Tekniska nämnden

Ett förslag till ändrad tomtindelning för kvarter 8044 i stadsdel 58 (Läpp, Karis) finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Ystadsgatan 3, 10600 Ekenäs under tiden 1.11 – 14.11.2016.

Förslag till tomtindelning

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adress Mätningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid. 

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820.

MÄTNINGSAVDELNINGEN

På Raseborgs stads område förrättas i enlighet med gällande byggnadsordning gårds- och gatusyn 3.10–11.11.2016, varvid byggnader, gårdsplaner, inhägnader mm. granskas.

Miljö- och byggnadsnämnden

Företagstomterna vid Fraktarvägen (Bäljars) är nu möjliga att reservera.

Tomternas storlek 2 214 - 2 922 m² och priset är 10 euro/m². Årsarrendet är 5 % av köpesumman och binds till levnadskostnadsindex.

I gällande detaljplan har tomterna beteckningen KLT-1: kvartersområde för affärsbyggnader samt för byggnader för icke miljöstörande industri.

Karta
Förteckning
Detaljplan
Blankett

Närmare information ges av mätningschefen, tfn 019 289 3821 eller av tomtsekreteraren, tfn 019 289 2526.

MÄTNINGSAVDELNINGEN

Ett program för deltagande och bedömning (PDB) för revidering av gällande byggnadsordning för Raseborg har uppgjorts.

Programmet beskriver bl.a. allmänt vad som menas med revideringen, målsättningarna, växelverkan och intressenter, arbetsgruppen kring revideringen samt tidtabellen.

Uppdaterat PDB gällande ny tidtabell finns tillgängligt på byggnadstillsynsbyrån, Elin Kurcksgatan 11, Karis och i ämbetshuset i Ekenäs, Ystadsgatan 3 samt på stadens webbplats www.raseborg.fi.

Frågor gällande revideringen och programmet för deltagande och bedömning (PDB) besvaras av byggnadsinspektörerna, telefontid vardagar kl. 12-14, 019 289 3810 eller e-post byggnadstillsyn(at)raseborg.fi.

Miljö- och byggnadsnämnden