Följande plan anhängiggörs 8.6.2018 och plan för deltagande och bedömning finns tillgängligt på planens hemsida.

Fjärdskär, stranddetaljplan
Fjärdskär är belägen i Raseborgs östra skärgård. Syftet med stranddetaljplanen är att möjliggöra uthyrningsverksamhet av stugor och definiera områdets byggnadsrätt noggrannare utgående från detta.

Frågor angående planen besvaras av Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA, 050 5890937.

1.6.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Handelshamnen, detaljplan (stadsfullmäktige 8.6.2015 § 56)

24.5.2018

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 14.5.2018 § 37 godkänt ändring av detaljplan för Rödmossen.

Planmaterialet finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens hemsida.

17.5.2018


I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande ändring av detaljplan i kraft med denna kungörelse:


Ormnäsvägen 10, detaljplaneändring (stadsstyrelsen 5.3.2018 § 81)

Planmaterialet finns tillgängligt på planens www-sida.

Beslutet ges 18.5.2018

 

ANMÄLARE

Graniittirakennus Kallio Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

 

ÄRENDE

Beslut enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar som gäller stenbrytning, pålning, byggande av en så kallad spontvägg samt en arbetsbro vid Åminne kraftverk, Valsverksvägen 30, Raseborg. Arbetet utförs må - fre kl. 07.00 - 20.00 under tidsperioden 18.5. - 31.12.2018.

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg ger följande beslut 7.5.2018 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslutet om tillstånden och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

26.4.2018

Stadsfullmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 16.4.2018 § 20 godkänt detaljplaneförslaget för Del av kvarter 600 (Ramfabriken).

Ett förslag till tomtindelning för kvarter 379 i stadsdel 14 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 27.4. – 14.5.2018.

förslag till tomtindelning, kvarter 379

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen, mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820

MÄTNINGSENHETEN

Stadsplaneringsarkitekten ger följande beslut 12.4.2018 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslutet om tillstånden och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 5.3.2018 § 81 godkänt ändring av detaljplan Ormnäsvägen 10, Ekenäs.

Stadsfullmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 12.2.2018 § 7 godkänt ändring av stranddetaljplanen för Furuholm.

Stadsfullmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 12.2.2018 § 8 godkänt detaljplaneförslaget för Gammelboda stranden.