3.12.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Gumnäs, detaljplanändring (stadsstyrelsen 17.9.2018 § 372)

Planmaterialet finns tillgängligt på adressen link.raseborg.fi/plan7767

22.11.2018

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 12.11.2018 § 110 godkänt stranddetaljplan för Bergvik-Sandvik-Örnvik.

4.10.2018

Planmaterial för följande områden är offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på stadens officiella anslagstavla, www.raseborg.fi/planlaggning och på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis.

Planläggningsnämnden i Raseborg ger 28.9.2018 beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Beslut om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

27.9.2018

Raseborgs stadsstyrelse har vid sitt sammanträde 17.9.2018 § 372 godkänt ändring av detaljplan för Gumnäs.

Planmaterialet finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens hemsida.

SÖKANDE                          Rosk´n Roll Oy Ab

VERKSAMHET                 

Miljötillstånd söks för verksamhet vid Ekenäs nya avfallsstation. Avfallsstationen tar emot och mellanlagrar blandavfall, nyttoavfall och farligt avfall i mindre mängder samt trädgårdsavfall. Därtill tar man emot och krossar träavfall, som förmedlas vidare som flis. Krossning sker 2-4 gånger per år måndag - fredag kl. 7-18. Avfallsstationen har beredskap för omlastning av blandavfall som samlas in från fastigheter.

Avfallsstationen är belägen på fastigheten 710-13-114-7 på Horsbäck industriområde vid Mestarvägen i Raseborg.

27.8.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande planer i kraft med denna kungörelse:

Predium Hamn Oy Ab, detaljplan (stadsfullmäktige 4.6.2018 § 55 )

Bäljars Datacenterområde, detaljplan (stadsfullmäktige 4.6.2018 § 56)

Allmänt invånarmöte arrangeras på torsdag 23.8.2018 kl 18-20 i Samlingslokalen (Lokalen), adress: Fiskarsvägen 318, 10470 Fiskars. Vid tillfället presenteras planens beredningsmaterial, varefter workshop arrangeras. Beredningsmaterialet är offentligt framlagt 6.8 – 9.9.2018. (link.raseborg.fi/plan7758)

Planområdet är beläget i Raseborgs stad, i den norra delen av Fiskars by som kallas det övre bruket.
Tilläggsuppgifter: Planläggningsingenjör Johanna Laaksonen, 019 289 3846, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

5.7.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder den reviderade byggnadsordningen för Raseborgs stad i kraft genom denna kungörelse.

Byggnadsordning för Raseborgs stad (stadsfullmäktige 14.5.2018 § 36)

Länk till byggnadsordningen: http://link.raseborg.fi/bo

 

14.6.2018

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 4.6.2018 § 55 godkänt detaljplan för Predium Hamn Oy Ab.

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 4.6.2018 § 56 godkänt detaljplan för Bäljars datacenterområde.

18.6.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Del av kvarter 600 (Ramfabriken), detaljplan (stadsfullmäktige 16.4.2018 § 20)