6.6.2019

Fokuskvarter, ändring av detaljplan anhängiggörs 7.6.2019.

Planeringsområdet ligger i Karis stadscentrum.

Hälsovårdscentralen

Ekenäs hälsostation             tfn 019 289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00 under tiden 3.6-31.8.2019.

Pojo hälsostation                 tfn 019 289 3000
Hälsostationen i Pojo håller öppet torsdagar under tiden 3.6-20.6.2019 och 1.8-29.8.2019.
Hälsostationen är stängd 21.6-31.7.2019.

Karis hälsostation                tfn 019 289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00 under tiden 3.6-31.8.2019.

Jourverksamhet
Jourverksamhet enbart på samjouren i HNS Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs, vardagar kl. 8.00-16.00, tfn 019 289 3000 och på kvällar och veckoslut tfn 019 224 2800. Innan jouren uppsöks rekommenderas kontakt med Jourhjälpen på det avgiftsfria numret 116 117.
Vid livshotande situationer ring 112.

24.5.2019

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Rödmossen, detaljplan (stadsfullmäktige 14.5.2018 § 37)

20.5.2019

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande detaljplan i kraft med denna kungörelse:

9 stadsdel Skällargård, detaljplan (stadsfullmäktige 11.3.2019 § 14)

10.5.2019

Läpp västra, Vadarstigen, detaljplaneändring anhängiggörs 13.5.2019.

Planområdet är beläget i Läpp ca 2,5 km sydväst om Karis centrum i södra kanten av Bäljars bostadsområde.

BESLUT OM MARKTÄKTSTILLSTÅND

Beslutet ges 2.5.2019

SÖKANDE                      

Ab Rasmin Ab

Vestervik

10900 Hangö

ÄRENDE    

Marktäktstillstånd för tagande av grus på fastighet 710-442-1-1.

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd har 10.4.2019 § 63 beslutat att bevilja Ab Rasmin Oy marktäktstillstånd för tagande av grus. Tillståndet är i kraft 10 år och berättigar till tagande av 70 000 tfm3 marksubstanser.

12.4.2019

Malmkulla affärsområde, detaljplaneändring anhängiggörs 15.4.2019 och planutkastet finns till påseende under tiden 15.4 – 15.5.2019.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av stadsdelscentrumet Karis i Raseborg, mellan Första gränd och Hangövägen i Malmkulla företagsområde.

Raseborgs stads tekniska sektor lediganslår följande tjänst: tjänsten som Chef för administrativa tjänster, avdelningen för administrativa tjänster för tekniska sektorn

Chefen för administrativa tjänsterna på tekniska sektorn fungerar som avdelningschef för administrativa avdelningen, första placeringsorten är stadshuset i Ekenäs. Ifrågavarande tjänst besätts tillsvidare.
För tjänsten tillämpas prövotid. Den som blir vald ska presentera ett godtagbart hälsointyg för lämplighet till uppgiften.

21.3.2019

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 11.3.2019 § 14 godkänt detaljplan för 9 stadsdelen Skällargård.

Snart blir det semestertider och vi söker vikarier. Kom med och jobba i vårt glada gäng! Vi söker semestervikarier som är intresserade av vårdarbete.

Är du närvårdare, sjukskötare, eller studerande inom vårdbranschen, anta utmaningen och tag kontakt! Till Mariahemmet söker vi även semestervikarie för vårdbiträde.

15.3.2019

Knipnäs f.d. sjukhus, detaljplan kungörs anhängig 15.3.2019

Planområdet ligger i ett område mellan Baggövägen, Fågelsången och stranden i Ekenäs och har en area på cirka 11,7 hektar.