KUNGÖRELSE
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har på grund av gruvlagen (621/2011) 8.8.2019 godkänt följande förbehållsanmälan:


Mer information Den som gör förbehållet: Kuovila Limestone Oy
Tillståndsbeteckning: VA2019:0020
Förbehållsområdets läge: Raseborg
Förbehållet upphör att gälla: 7.2.2021

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 9.9.2019. Beslutet hålls framlagt på Tukes kontor i Rovaniemi (Valtakatu 2), på Tukes webbplats (https://tukes.fi/paatoksetja-kuulutukset/varauspaatokset ) och i kommunala ämbetshuset för området (Raseborg, Raseborgsvägen 37).

Närmare anvisningar för att söka ändring framgår av besvärsanvisning bifogad till
beslutet. Beslutet här: pdf Tukes beslut 8.8.2019

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tfn 029 5052 166