Försvarsmakten, Nylands regionalbyrå kungör inom Nyland hur uppbådet ordnas: 

Kungörelse: pdf Kungörelse uppbåd.

Raseborgs stad.